محصولات

شرکت آژند پژوهان توس با ترکيبي از متخصصين در زمينه هاي کاري مختلف شروع به کار کرد. هدف اصلي شرکت، بومي سازي تکنولوژي روز دنيا با کمک دانش داخلي بود. پس از سالها سرمايه گذاري فکري و مالي در زمينه هاي دستگاه هاي مکاترونيکي و رباتيک ، زمينه ساخت تجهيزات آزمايشگاهي نيز به دستور کار شرکت افزوده شد که پس از مدت کوتاهي منجربه توليد تجهيزات بسياري گرديد. اميد آن مي رود که بر اساس برنامه هاي بلند مدت شرکت، گام هاي بلندي در جهت صادرات محصولات اين شرکت در سالهاي بعد برداشته شود. | براي مشاهده اطلاعات فني برروي تصوير کليک نماييد |